Kumpulan Pantun Sunda

Pita naon pita naon
Pita hideung na kalapa
Eta naon eta naon
Anu kembung dina calana

Jalan-jalan ke tegal lega
beli sayur dan buah markisa
Jadi orang jangan balaga
dijauhan ku batur baru tau rasa

Manuk ciung meni umpak
Di oyag oyag ku beuritna
Hayang nyium bari numpak
Bari ngaoyag-oyag biritna

Awak kuru meni begeng
Geus begeng tambah cembetut
Aya awewe ekeur nonggeng
Singhoreng ekeur ngaluarkeun hitut

Tutut lain sembarang tutut
Tutut dicandak ti Cirangkong
Hitut lain sambarang hitut
Hitut gede siga bangkong

Daun hiris dibeungkeutan
Dibawa ka juru masigit
Anu geulis ngadeukeutan
Hayangeun dibere duit

Lamun tutut ti Cirangkong
Jung ditunda di kobong
Kajeun hitung siga bangkong
Nu penting beuteng molongpong

Cikaracak ninggang batu
Laun-laun jadi legok
Tai cakcak ninggang huntu
Laun-laun nya dilebok

Opat baris salah nyambung
Mun tukang kakara ngabangun
Omat geulis ulah pundung
Mun akang kapaksa nyandung

Aya listrik di masigit
Caangna kamana-mana
Aya istri jangkung alit
Hanyakal geuning waria

Kacai jadi salewi
Kadarat melak jambu bol
Kaduhung boga salaki
Nangkarak di geol geol

Apik pengen buah belimbing
Sukun lan buah dikirm
Apik pengen jadi pemimpin
Lamun rakyat nambah miskin

Ning kerenceng Nunggang Kreta
Nunggang kopas ning Cijawa
Wong nyeleweng akeh cerita
Akhire lepas wibawa

Disasamping tuluy dikabayaan
Didandanan dipupur siga nyi ronggeng
Kahayang kudu ningali kana kaayaan
Tong nepi lapur nepi ka nonggeng

Opat baris salah nyambung
Mun tukang kakara ngabangun
Omat geulis ulah pundung
Mun akang kapaksa nyandung

Batok kohok wadah huut
Meuli eunteung jang bikeuneun
Budak montok gede hitut
Nyeri beuteung, jeungjeuriheun

Lamun tutut ti Cirangkong
Jung ditunda di kobong
Kajeun hitung siga bangkong
Nu penting beuteng molongpong

Sumber: Giribig, Titikdua, Basa Sunda, www.bola.com

Leave a Comment