Pantun Sipaingot Mandailing

Muda dung marhonda
Ulang beho giot marrakit
Anggo nagiot sikola
Angkon na tahan doi markancit

Muda ro mada udan
Adong mai ronggur dot kilat
Rap hita pangidoon ma tu Tuhan
Anso salamat kita dunia akhirat

Mula dung di taba inda dioban
Inda marguna lak lak nabahat
Anggo dung nyawa inda di badan
Inda marguna harto na bahat

Songon jiama lapit ni sobanon
Mancitdo tu abaraon
Songon jiama le nasib ni badanon
Na ancitdo si pangomoon

Sugari najolo usuan buah pora
Nada songonon marduhut pahu
Sugari najolo ra au sikola
Nada songonon ngolu-ngolukku

Ringgas maho markobun tomat
So ulang tubu duhut marduri
Ringgas maho maramal ibadat
So ulang manyosal tu pudi niari

Pantun Nasehat Mandailing Sian Muhammad Aziz Rangkuti Na Sian Pagur

Leave a Comment